Leading history of science journal Isis comes to the Netherlands Toptijdschrift wetenschapsgeschiedenis Isis komt naar Nederland

Isis, the world’s leading journal in the field of history of science, is relocating from North America to The Netherlands. H. Floris Cohen, professor in Comparative History of Science and chairman of the Descartes Centre (Utrecht University) will run the journal’s editorial office from mid-2014 to mid-2019. The Huygens Institute for the History of the Netherlands (an institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) in The Hague and Museum Boerhaave in Leyden have contributed to making the move financially possible. Both institutions provide a book review editor. The move enables the Dutch triad of the Descartes Centre – Huygens ING – Museum Boerhaave to present itself as a hub for the international history of science.

Isis, het wereldwijd leidende tijdschrift op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, komt naar Nederland. Floris Cohen, hoogleraar Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap en verbonden aan het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht, zal vanaf medio 2014 de redactie aanvoeren. Het Huygens ING (een KNAW-instituut) te Den Haag en Museum Boerhaave in Leiden hebben de komst van Isis naar Nederland financieel mede mogelijk gemaakt. Beide instellingen leveren een recensieredacteur. Met het binnenhalen van Isis presenteert de Nederlandse driehoek Descartes Centre – Huygens ING – Museum Boerhaave zich als een hub van internationale wetenschapsgeschiedenis.

Isis is the oldest (and most widely circulating) English-language journal in the field. Currently published by the University of Chicago Press, Isis was founded by the Belgian historian of science George Sarton (University of Ghent) in 1912. During the First World War he took the journal with him to the United States, where Isis became the official journal of the History of Science Society (HSS). Isis appears four times a year, and has featured, since its inception, scholarly articles, research notes and commentary on the history of science, medicine and technology, and their cultural influences. Review essays and book reviews on new publications in the field also constitute a prominent element of the journal. The new book review editors are Dr Eric Jorink, researcher at the Huygens ING and recently appointed to the Teyler’s Foundation professorial chair at Leyden University, and Dr Ad Maas, curator at Museum Boerhaave.

Besides Utrecht University, Huygens ING and Museum Boerhaave, the private foundation AMMODO has also contributed to making Isis’ move to the Netherlands financially possible.

Isis is in 1912 in Gent opgericht door de wetenschapshistoricus George Sarton. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verhuisde het tijdschrift naar de Verenigde Staten en groeide daar uit tot het officiële tijdschrift van de History of Science Society (HSS). Isis verschijnt vier keer per jaar en publiceert naast artikelen op het gebied van de geschiedenis van de natuurwetenschap, geneeskunde en techniek ook nieuws op het vakgebied, opinies en een grote hoeveelheid recensies van pas verschenen boeken. Met de komst naar Nederland zullen als Isis-recensieredacteuren gaan optreden dr. Eric Jorink, onderzoeker bij het Huygens ING en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege Teylers Stichting aan de Universiteit Leiden, en dr. Ad Maas, conservator bij Museum Boerhaave.

Behalve de Universiteit Utrecht, het Huygens ING en Museum Boerhaave heeft ook de Stichting AMMODO de komst van Isis naar Nederland financieel mede mogelijk gemaakt.