Studium launched as Open Access journalStudium gelanceerd als Open Access tijdschrift

On Friday 30 March 2012 Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-geschiedenis / Revue d’Histoire des Sciences en des Universités has been launched as an Open Access journal.

Op vrijdag 30 maart 2012 is Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteits-geschiedenis / Revue d’Histoire des Sciences en des Universités gelanceerd als Open Access tijdschrift. The aim of Open Access is to make scholarly publications available for free through the internet. It enables the worldwide dissemination of research results and easy access for anyone. In order to realise this transition Studium was subsidized by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

Studium publishes articles on the history of scholarship, science, medicine, technology and universities, in particular in the Low Countries and their former colonies. Articles are mostly published in Dutch, but English and French contributions are also welcome.

Studium is published by GEWINA, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences et des Universités, in cooperation with Huygens ING (KNAW).

The Open Access online version is published in cooperation with Utrecht University Library (Igitur publishing) through www.gewina-studium.nl. This website also gives access to the full digitized version of Gewina, the predecessor of Studium.

The latest issue of Studium, nr. 4 (2011), is now available online.
Doel van Open Access is het gratis beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties via internet. Het maakt de wereldwijde verspreiding van onderzoeksresultaten mogelijk en de toegang gemakkelijk voor iedereen. Om dit te realiseren heeft Studium een subsidie van NWO ontvangen.

Studium publiceert artikelen over de geschiedenis van de wetenschap, geneeskunde, techniek en universiteiten, in het bijzonder in de Lage Landen en hun voormalige koloniën. De primaire taal van Studium is Nederlands, maar ook artikelen in het Frans en Engels worden geplaatst.

Studium wordt uitgegeven door GEWINA, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences et des Universités, in samenwerking met Huygens ING (KNAW).

De Open Access online versie wordt gepubliceerd in samenwerking met Utrecht University Library (Igitur publishing) op www.gewina-studium.nl. Via deze website is nu ook het tijdschrift Gewina – een voorganger van Studium – gedigitaliseerd en online beschikbaar.

Het nieuwste nummer van Studium, nr. 4 (2011), is nu online beschikbaar.