[Persbericht] ‘Red Boerhaave!’-campagne beleeft daverende start met anonieme gift van een ton

Een anonieme weldoener heeft Museum Boerhaave een bedrag van € 100.000,- geschonken. Het geld is bedoeld om het museum te helpen in zijn strijd om aan sluiting voor het publiek te ontkomen.
Museum Boerhaave is in zwaar weer beland. Staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) heeft op 10 juni de spelregels ten aanzien van de eigen inkomsten van musea ‘tijdens de wedstrijd’ veranderd. Museum Boerhaave moet met terugwerkende kracht aan financiële eisen voldoen, tegen de afspraak in. Een motie om het museum tegemoet te komen is vandaag, ondanks intensief lobbyen door het museum en de Gemeente Leiden, door de Tweede Kamer verworpen.
Het directe gevolg van het aanscherpen van de eigen inkomsten-eis is dat het museum zich gedwongen ziet het komende half jaar eenmalig € 700.000,- extra aan eigen inkomsten te verwerven. Lukt dat niet, dan volgt sluiting per 1 januari 2013. Dat zal Museum Boerhaave, hét museum van Nederland kennisland, zich niet laten gebeuren. Het museum, op het vlak van bezoekcijfers en eigen inkomsten de sterkste groeier onder de rijksmusea, zet alles op alles om het onheil af te wenden. Onder het motto ‘Red Boerhaave!’ start per direct een grootscheepse campagne teneinde het benodigde bedrag bijeen te brengen.

Daverend startschot voor die campagne vormt de gulle gift van een anonieme weldoener van € 100.000,-. Een fantastische blijk van steun en waardering, die aangeeft dat het museum ertoe doet. Om aan de resterende zes ton te komen, zet Museum Boerhaave een veelheid aan acties in gang. Het museum gaat op zoek naar meer weldoeners, sponsoren en vrienden voor het leven. Ook komen er fundraising dinners en bijzondere evenementen. Via de website www.museumboerhaave.nl wordt het binnenkort mogelijk tegen betaling een museumobject te adopteren. Dit alles draagt bij aan het doel: open blijven voor het publiek.

Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de Geneeskunde. Het toont vijf eeuwen Nederlands erfgoed van wereldniveau: technische uitvindingen en medische doorbraken die bepalend zijn geweest voor onze vaderlandse geschiedenis. De Gouden Eeuw (Christiaan Huygens, Antoni van Leeuwenhoek), onze Nobelprijswinnaars (Heike Kamerlingh Onnes, Willem Einthoven, Jan en Niko Tinbergen, Andre Geim), het oudste nierdialyseapparaat, een vroege hartlongmachine: je vindt ze alleen in Museum Boerhaave. Internationaal geniet het museum een uitstekende reputatie.

Op de website van het museum staat een toelichting op de acties. De gift van €100.000,- bewijst dat mensen zich hard willen maken voor Museum Boerhaave.
Daarom de oproep aan iedereen: Red Boerhaave!