Gewina

Gewina, Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’histoire des sciences et des universités verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis uit Nederland en België. Het geeft het tijdschrift Studium uit en organiseert bijeenkomsten voor professionele historische onderzoekers en belangstellenden.

Zie voor meer informatie de website van Gewina.