Gemeenschap

In Nederland en België bestaan diverse (formele en informele) organisaties die het onderzoek, de kennisuitwisseling en de onderlinge contacten op wetenschapshistorisch gebied willen bevorderen. Het DWC werkt hier aan een overzicht van alle actieve wetenschapshistorische netwerken, genootschappen en stichtingen.

Wanneer u een initiatief wilt aanmelden, stuur dan een mail naar de webmaster. Zowel organisaties met als zonder eigen website kunnen hier een pagina laten aanmaken met informatie over hun doelstelling, activiteiten en contactgegevens.

Op dit moment zijn de volgende organisaties opgenomen: