Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Johan Pieter van Cappelle (1783 - 1829)


Field(s) of interest: Dutch language and literature | history
Gender: male

Born: Vlissingen, 09-04-1783
Died: Amsterdam, 26-08-1829

Memberships:
Gezelschap ter Beoeffening der proefondervindelijke Wijsbegeerte in ´s Hage
Extraordinary honorary member: ~1824

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Member: 1808

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1813

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Member: 1815

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 08-10-1816

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 12-03-1818

Vaderlandsch fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst
"Commissaris": 1819 - 1829


View eulogy (PDF format)