Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A.J. Ultee (1878 - 1964)


Gender: male

1878
30-12-1964

Memberships:
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Correspondent "Afdeling Natuurkunde" / (resigned): 7-5-1929 - 30-12-1932