Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Franciscus Johannes Stamkart (1805 - 1882)


Field(s) of interest: mathematics | physics
Gender: male

Born: Amsterdam, 25-01-1805
Died: Amsterdam, 15-01-1882

Memberships:
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
member: ~1866

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
member: ~1850 - ~1866

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
member: ~1866

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
member: ~1850 - ~1866

Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs
member: ~1866

Wiskundig Genootschap 'Een onvermoeide Arbeid komt alles te boven'
member (1823), "lid van verdienste" (1824), director (1843) , inspector of the library (1846) and member of the scientific committee (1847): 1823 - ~1866

Koninklijk Instituut, eerste klasse
member: 08-04-1845 - 26-10-1851

Felix Meritis
honorary member (1858) and supervisor of the Observatory (1846-1865): 1846 - ~1875

Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
member 'Afd. Natuurkunde': 26-10-1851

Vaderlandsch fonds ter Aanmoediging van 's Lands Zeedienst
"commissaris" and "honorair commissaris" (1867): 1857 - 1882