Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Johan Christian Schröder (1788 - 1858)


Field(s) of interest: mathematics
Gender: male

Born: Amsterdam, 29-07-1788
Died: Utrecht, 04-08-1858

Memberships:
Wiskundig Genootschap 'Een onvermoeide Arbeid komt alles te boven'
member: ~1809

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
elected 5 nov 1810; Corresponding member 24 nov 1810: 1810

Koninklijk Instituut, tweede klasse
Member: 03-01-1835


"lid synode van evangelisch lutersche gemeente"