Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Johan Theodorus Rossijn (1744 - 1817)


Field(s) of interest: mathematics | astronomy
Gender: male

Born: Zijpe, 1744
27-12-1817

Memberships:
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member: 1766 - >1788

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Member (Corresponding member 28 June 1776): 01-04-1774

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1775

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Director: 04-11-1779

Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit
consulting member: 1783

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Consultant: 1790

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 06-07-1809