Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Richard (Rijk) van Rees (1798 - 1875)


Field(s) of interest: mathematics | physics
Gender: male

Born: Utrecht, 27-01-1798
Died: Utrecht, 23-08-1875

Memberships:
Wiskundig Genootschap 'Een onvermoeide Arbeid komt alles te boven'
honorary member: ~1830 - ~1866

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Associated Member: 11-10-1827

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 20-07-1833 - 26-10-1851

Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Foreign Member 'Afd. Natuurkunde': 26-10-1851

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
member: <1866

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
member: <1866

Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
member: <1866