Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Carl Christian Rafn (1795 - 1864)


Field(s) of interest: art history
Gender: male

Born: Brahesborg, 16-01-1795
Died: København, 20-101864

Memberships:
Koninklijk Instituut, tweede klasse
Correspondent, living abroad: 01-02-1830

Koninklijk Instituut, tweede klasse
Associated Member: 19-11-1839 - 26-10-1851