Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Johannes Henricus van der Palm (1763 - 1840)


Field(s) of interest: theology | orientalism | literature
Gender: male

Born: Rotterdam, 17-07-1763
Died: Leiden, 08-09-1840

Memberships:
Literair Genootschap Kunst wordt door arbeid verkregen
Member: 28-11-1781

Literair Genootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt
Extra ordinary member: 1784 - 1792

Natuurkundig Gezelschap Middelburg
Member: 1792 - 1795

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Consultant: 1799 - 1840

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1799 - 1840

Gezelschap ter Beoeffening der proefondervindelijke Wijsbegeerte in ´s Hage
(extraordinary honorary) member (literature department): 1799 - ~1824

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Director: 1801 - 1801

Koninklijk Instituut, tweede klasse
Member: 04-05-1808


View eulogy (PDF format)