Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

( - )


Memberships:
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Foreign Member 'Afd. Natuurkunde': 12-6-1946