Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J.P. Moquette (1856 - 1927)


Gender: male

Born: Goor, 1856
Died: Weltevreden (Ned. Indië), 26-2-1927

Memberships:
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Correspondent "Afdeling Letterkunde": 24-4-1924