Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gerrit Johan Meyer (1781 - 1848)


Field(s) of interest: Dutch literature and history
Gender: male

Born: Kleve, 15-08-1781
Died: Groningen, 22-11-1848

Memberships:
Felix Meritis
Honorary Member

Koninklijk Genootschap Concordia te Brussel
Member

Groninger Genootschap 'Pro excolendo jure patrio'
Member

Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Member/Founder of Leuven Department

Koninklijke Maatschappij der Rhetorica te Gent
Member: 1820

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member: 1822

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Member: 1824

Koninklijk Instituut
Correspondent, living in the Netherlands: 07-08-1828


View eulogy (PDF format)