Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G. van der McCall Theal (1837 - 1919)


Field(s) of interest: history of South-Africa
Gender: male

1837
12-4-1919

Memberships:
Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Foreign Member 'Afd. Letterkunde': 05-05-1896