Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jacob Florijn (1751 - 1818)


Field(s) of interest: art of navigation
Gender: male

Born: Deventer, 03-03-1751
Died: Amsterdam, 13-02-1818

Memberships:
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Member: 1790 - 1802

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1796

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Director: 1802 - 1810

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 04-05-1808

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Member: 1809 - 1818