Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anton Reinhard Falck (1777 - 1843)


Field(s) of interest: literature | political science | law
Gender: male

Born: Utrecht, 19-03-1777
Died: Brussel, 16-03-1843

Memberships:
Libertate et Concordia
member: ~1802 - ~1811

Concordia et Libertate
member: ~1798

Maandagsch Gezelschapskring (Den Haag)
member

Letterkundig Genootschap Concordia et Libertate Amsterdam
member

Koninklijk Instituut, derde klasse
Member: 18-07-1808

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Director: 1809

Gezelschap ter Beoeffening der proefondervindelijke Wijsbegeerte in ´s Hage
member: 1815 - ~1824

Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen
honorary member: 1825

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
member


View eulogy (PDF format)