Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adriaan van den Ende (1768 - 1846)


Field(s) of interest: theology | physics | education | mathematics
Gender: male

Born: Delft, 11-10-1768
Died: Warnsveld, 28-06-1846

Memberships:
Prodesse conamur [Natuur- en Letterkundig genootschap]
Founder: 20-11-1792

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1802

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Ordinary member 2 May 1808; Contributing member 25 June 1808: 1808

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 18-07-1808 - ~1841

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Member: 1809 - 1846

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Member: 1809

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Consultant: 1812

Wiskundig Genootschap 'Een onvermoeide Arbeid komt alles te boven'
"Buitengewoon lid van verdienste": 1814 - ~1846

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member


View eulogy (PDF format)