Huygens and astronomyHuygens en de Sterrenkunde

Historically, astronomy had always been a mathematical discipline: the theory of predicting the movements of the heavenly bodies. However, in the seventeenth century, thanks to the invention of the telescope (which made the discoveries of the Italian scholar Galileo Galilei and other astronomers possible) and the theories of the French philosopher René Descartes, the structure and the nature of space itself became central to the science of astronomy.

Huygens was thoroughly familiar with the mathematical aspects of astronomy, but he was primarily interested in the question of how space is structured. As an astronomer, his primary function was that of an observer. He explored the heavens with his home-made telescopes, and achieved particular fame in this science thanks to his discoveries about the planet Saturn.

His work in astronomy includes a planetarium, built by order of the King of France, and the book Cosmotheoros, which he wrote towards the end of his life. In this book he discussed the structure of the heavens and the dimensions of heavenly bodies, as well as the question of whether life could occur on other planets.

See also the website of Museum Boerhaave for Huygens and Astronomy. (Text in Dutch)De sterrenkunde was van oudsher vooral een wiskundig vak: de theorie van het voorspellen van de bewegingen van de hemellichamen. Maar onder de invloed van de ontdekkingen van de Italiaanse geleerde Galileo Galilei en andere sterrenkundigen, mogelijk gemaakt door de uitvinding van de telescoop, en de theorieën van de Franse filosoof René Descartes kwam in de zeventiende eeuw vooral de vraag centraal te staan naar de bouw en de aard van het heelal.

Huygens was van de wiskundige aspecten van de sterrenkunde volledig op de hoogte, maar hij was in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag hoe de hemel in elkaar zat. Als sterrenkundige was hij in de eerste plaats een waarnemer. Met zijn zelfgebouwde telescopen speurde hij de hemel af. In het bijzonder zijn ontdekkingen aan de planeet Saturnus maakten hem beroemd.

Tot zijn sterrenkundig werk valt verder het planetarium te rekenen dat hij in opdracht van de Franse koning bouwde, en het boek Cosmotheoros dat hij aan het eind van zijn leven schreef. Hierin besprak hij de bouw van het heelal, de grootte van de hemellichamen, en ook de vraag of er leven voorkomt op andere planeten.

Zie ook de website van Museum Boerhaave voor Huygens en de Sterrenkunde.