Wetenschappelijk werk

Huygens’ werk geeft blijk van grote veelzijdigheid. Nu kwam dat vaker voor bij zeventiende-eeuwse geleerden. De vragen die belangrijk waren en de indeling van wetenschapsgebieden waren ook anders dan vandaag de dag. Huygens’ wetenschappelijk werk wordt hier onderverdeeld in de volgende delen: