Scholar of international renown Internationaal geleerde

In Paris, Huygens drew up the research agenda of the Académie. He himself made important contributions, especially in the area of mechanics, and several of his discoveries were discussed in the meetings of the Académie. Among his most important works of this period was the Horologium Oscillatorium of 1673, in which he derived the laws of the pendulum and proposed an improved pendulum clock. Huygens was one of the central figures in Parisian scientific circles and became an international authority.

He worked hard, and apparently felt at ease in this situation, but he began to experience health problems. In 1669 he became so ill that people were worried that he might die. In order to recuperate, he returned to his family in The Hague, where he remained from September 1670 until June 1671. When, in 1681, illness threatened his life for a second time, he again returned to The Hague.

When the French King declared war on the United Dutch Provinces in 1672, there were no repercussions for Huygens’s position. His family occupied important positions in the administration of the new Dutch stadtholder, Prince William III of Orange, who quickly emerged as Louis XIV’s arch enemy. But Christiaan remained at his post in Paris. He even dedicated the Horologium Oscillatorium to the French King.

In the course of time, the climate in France became less tolerant, however. The freedom of religion of the Protestants were progressively restricted, a trend that was to culminate in the revocation of the Edict of Nantes in 1685, and foreigners of Protestant lands increasingly became the subjects of suspicion. On the advice of friends familiar with the conditions in Paris, Huygens, who had been in The Hague because of illness since 1681, finally decided not to return to Paris.In Parijs zet Huygens het onderzoeksprogramma van de Académie op. Hij levert zelf belangrijke bijdragen, vooral op het gebied van de mechanica. Verschillende van zijn ontdekkingen worden in de Academie besproken. Tot zijn belangrijkste werken in deze periode behoort Horologium oscillatorium, uit 1673, waarin hij de wetten van de slingerbeweging afleidt en een verbeterd slingeruurwerk voorstelt. Huygens is een van de centrale figuren in het wetenschappelijke leven van de Franse hoofdstad en ontwikkelt zich tot een internationale autoriteit.

Hij werkt hard, is kennelijk op zijn plaats, maar krijgt te maken met tegenslagen in zijn gezondheid. In 1669 wordt hij zwaar ziek, zodat men serieus rekening houdt met zijn dood. Voor zijn herstel keert hij terug naar zijn familie in Den Haag, waar hij verblijft van september 1670 tot juni 1671. Ook als hij in 1681 opnieuw ziek wordt, gaat hij weer naar Den Haag.

Als de Franse koning Lodewijk XIV in 1672 de oorlog verklaart aan de Verenigde Nederlanden, heeft dat verder geen gevolgen voor Christiaans positie. Zijn familie bekleedt vertrouwensfuncties onder de Hollandse stadhouder Willem III, die zich weldra ontpopt als Lodewijks aartsrivaal. Maar Christiaan blijft gewoon op zijn post. zijn Horologium oscillatorium is zelfs aan koning Lodewijk opgedragen.

In de loop van de tijd wordt het klimaat in Frankrijk echter intoleranter. De vrijheden van protestanten worden steeds meer ingeperkt. Buitenlanders worden steeds meer met een scheef oog aangekeken. Als Huygens sinds 1681 vanwege zijn ziekte weer in Den Haag verblijft besluit hij uiteindelijk, op advies van vrienden die de situatie ter plaatse kennen, om niet meer naar Parijs terug te keren.