At Leiden UniversityStudie te Leiden

On 11 May 1645, Christiaan and his brother Constantijn inscribed their names in the student rolls of the university of Leiden (17 km north of The Hague). At that time, universities generally offered higher degrees in only three subjects, Law, Theology, and Medicine. The boys’ father wanted them to study Law, so that they would be able to continue the family tradition of high government service.

The brothers therefore matriculated as Law students, but, like all students, they began by following the general, introductory, Liberal Arts curriculum considered the essential prerequisite for more advanced studies. These Liberal Arts took on various forms in different universities, but in general they involved the study of Classical authors and their opinions in the areas of History, Moral Philosophy, and Natural Science; they also included mathematics. Christiaan took the courses of the professor of Mathematics, Frans van Schooten, a friend of the famous French mathematician and philosopher René Descartes (who was living in the Dutch Republic and on occasion visited the Huygens family). Descartes had developed an entirely new approach to natural science, and young Christiaan became thoroughly grounded in these new concepts that profoundly affected his later scientific work.Op 11 mei 1645 schreef Christiaan zich samen met zijn oudere broer Constantijn in aan de universiteit van Leiden. In die tijd had een universiteit in principe drie afstudeerrichtingen: rechten, theologie en geneeskunde. Vader Huygens wilde dat zijn zonen zich zouden ontwikkelen tot rechtsgeleerden, zodat zij de familietraditie konden voortzetten en hoge ambtenaren worden. Christiaan en Constantijn stonden dan ook ingeschreven als studenten in de rechten.

Behalve rechtsgeleerdheid studeerden zij echter ook de artes of vrije kunsten. Dit was een basiscurriculum dat bestond uit een zekere algemene ontwikkeling die men voor de hogere studies noodzakelijk achtte. In de praktijk kon een student zijn artesstudie op veel verschillende manieren invullen. De studie bestond vooral uit het bestuderen van de klassieke schrijvers en hun opvattingen op het gebied van vakken als geschiedenis, moraalfilosofie of natuurkunde. Ook de wiskundige kennis viel onder dit curriculum. Christiaan volgde in Leiden de lessen van de wiskundehoogleraar Frans van Schooten. Van Schooten was een vriend van de beroemde Franse wiskundige en filosoof René Descartes, die onder andere een geheel nieuwe opzet van de natuurkunde had ontworpen. Huygens raakte met deze denkbeelden grondig vertrouwd.