Announcement: Seventh bi-annual Gewina Meeting for Historians of Science in the Netherlands to be held on June 23-24 2017 in ZeistAankondiging: Zevende Tweejaarlijke Gewina-conferentie (“Woudschoten VII”) zal plaatsvinden op 23 en 24 juni 2017 in Zeist

The “Woudschoten Conferentie” in Zeist has established itself as a regular item on the calendar of historians of science in the Netherlands. The sixth edition, which took place on June 19 and 20 of 2015, marked the ten-year anniversary of a small-scale initiative. Started in 2005 by Bert Theunissen (Descartes Centre) and Lissa Roberts (University of Twente), it has since been organized under the patronage of the Belgian-Dutch Society for History of Science and Universities, Gewina.

De seventh edition is set to be held on June 23 and 24, 2017, again in the Woudschoten Conference Centre. More news, and a call for papers, shall be available this autumn.

De “Woudschotenconferentie” in Zeist is traditioneel een van de vaste evenementen op de kalender van wetenschapshistorici in Nederland en Vlaanderen. De zesde editie, die plaatsvond op 19 en 20 juni 2015, markeerde het tienjarig jubileum van een kleinschalig initiatief dat in 2005 werd  gestart door Bert Theunissen (Descartes Centre) en Lissa Roberts (Universiteit Twente) en sindsdien werd georganiseerd onder de vlag van het wetenschapshistorisch genootschap Gewina.

De zevende editie zal plaatsvinden op 23 en 24 juni 2017, wederom in het Woudschoten Conferentiecentrum. Meer nieuws, en een call for papers, volgt in het najaar.