5.teyler

Teylers Museum, Haarlem, ca. 1910Teylers Museum, Haarlem, ca. 1910

NewsNieuws

Twitter FeedTwitter-feed

The Digital Web Centre for the History of Science (DWC) is the starting point for all researchers interested in the history of science in the Low Countries. We offer news, events, publications, biographical information and many other interesting resources. Please subscribe to our mailing list in order to receive news updates.

This website is an initiative of the Huygens ING (KNAW).


Quick links


Contact


© Huygens ING (KNAW) 2008-2012.
The DWC uses the CC BY 2.0-license which means that you are free to share and adapt content as long as you attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). More information can be found here.

Request
The DWC makes every effort to arrange the copyrights of content that is used but we do not always succeed in finding copyright holders. Please contact us in case you hold the rights to content that is used on this website.


Visit the sitemap.


Het Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC) is het startpunt voor iedere onderzoeker en serieus geïnteresseerde in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. U kunt hier terecht voor nieuws, activiteiten, publicaties, biografieën en veel interessante links. Blijf automatisch op de hoogte van nieuws via onze mailing list.

Deze website is een initiatief van het Huygens ING (KNAW).


Snel naar


Contact


© Huygens ING KNAW 2008-2014.
Het DWC past de CC BY 2.0-licentie toe. Dit betekent dat het u vrij staat informatie te delen, te combineren en te gebruiken, zolang u naar het werk verwijst op de manier zoals die is bepaald door de licentiehouder of auteur (maar niet op een manier die suggereert dat zij u, of uw gebruik van het werk, ondersteunen). Meer informatie kunt u hier vinden.

Verzoek
Het DWC spant zich in om auteursrechten bij gebruik van content van derden schriftelijk overeen te komen. Dit lukt echter niet altijd; mocht u menen rechthebbend te zijn inzake hier gepubliceerde content, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden.


Bekijk de sitemap.