Job: PostDoc position available in new project The Art of Reasoning (Huygens ING, The Hague; Deadline 13 August 2016)

Augustin and Cassiodore in discussion in the margin of Cambridge, Trinity College, B.5.4, fol. 84v.

From the first of June 2016,  Mariken Teeuwen and Irene van Renswoude have received funding from the Netherlands Organisation of Scientific Research (NWO) for a new project: ‘The Art of Reasoning: Techniques of Scientific Argumentation in the Medieval Latin West (400-1400)’. The application was put together in the 2015 scheme ‘Free Competition’. Lees meer…

Verslag: Congres “Anton Pannekoek (1873-1960): Ways of viewing science and society” (Amsterdam, 9 & 10 juni 2016)

Door Jorrit Smit

“Everybody say Pannekoek!’ ‘PENNNNEECOOOOKK’ ‘And again!”

Emeritus-professor Ed van den Heuvel klom dapper op het muurtje in de tuin van het Trippenhuis van de KNAW om een uniek gezelschap te vereeuwigen. Rondom astronoom en socialist Anton Pannekoek (1873-1960) hadden zich wetenschaps-, kunst- en politiek historici, filosofen, kunstenaars en astronomen verzameld. Deze diversiteit aan disciplinaire achtergronden binnen dezelfde muren zou ik op zich een succes willen noemen. (Helaas gold niet hetzelfde voor de genderverhouding onder de sprekers.) Op twee zonnige dagen met een bomvol programma moest blijken of het ook zou leiden tot vernieuwende inzichten in de samenhang van wetenschap en samenleving, en in Pannekoeks biografie in het bijzonder. Lees meer…