Verslag: Gedeelte autoriteit. Hoe erfgoedinstellingen de worsteling met kennisdeling aangaan

De Stichting Academisch Erfgoed organiseerde op 28 mei een symposium dat de aandacht vestigde op het gebruik van Wikipedia bij het verwerven en verspreiden van informatie over erfgoed. Onder de titel ‘shared authority’ verkenden verschillende instellingen methoden om het publiek te betrekken bij het omgaan met academisch erfgoed, en welke consequenties dat had voor hun eigen praktijk.

De concrete aanleiding tot deze dag was het einde van het project Expeditie Wikipedia, een initiatief van het Tropenmuseum en de Stichting Academisch Erfgoed. Het project was opgezet om verspreid bewaarde informatie te verzamelen en te verrijken over belangrijke expedities en ontdekkingsreizen, meestal gerelateerd aan Nederland. Daarbij werd gekeken naar boeken, archieven en beeldmateriaal rondom de reizen zelf, participerende wetenschappers en allerlei relevante contextinformatie rond cultuur, geografie en (wetenschaps-)geschiedenis.

Lees verder op Historici.nl

Museum Boerhaave onthult een Leeuwenhoek-microscoop

Toen we onszelf in 2004 gedwongen zagen een ‘grootste Nederlander’ te kiezen, eindigde Antonie van Leeuwenhoek op de vierde plaats. Deze Delftse koopman bekwaamde zich in zijn lange leven (hij werd 91) in het maken van microscopen en het doen van internationaal hooggewaardeerde observaties met die instrumenten. Dankzij zijn spectaculaire ontdekkingen wordt de man nu beschouwd als de vader van de micro-biologie.

Lees verder op Historici.nl

Clusius-blog: Tuinlieden (Esther van Gelder)

Tuinlieden. Clusius heeft er velen ontmoet in de tuinen van vorsten, edellieden, burgers en universiteiten die hij bezocht of die hij bestierde. Hij heeft ze om raad gevraagd, aan het werk gezet, geobserveerd. Toch figureren ze maar zelden in zijn boeken en brieven. En als we ze tegenkomen, is dat meestal in een tirade over hun onbetrouwbaarheid, onwetendheid of luiheid, zoals hier in een brief aan zijn vriend Joachim Camerarius. Het Latijnse woord dat Clusius doorgaans voor ze gebruikte was ‘nebulo’, wat nietsnut, windbuil of ezel betekent. Lees verder op het Clusius-blog van de Leidse Hortus Botanicus.