[Verslag] Workshop ‘De tweede wetenschappelijke revolutie’ (Leiden, 23-24 mei 2014)

Door David Baneke

De ‘tweede wetenschappelijke revolutie’ is een term die al een tijdje rondzingt in de wetenschapshistorische wereld. Verschillende grootheden uit het vak hebben gesuggereerd dat de veranderingen in de wetenschapsbeoefening in de negentiende eeuw minstens zo ingrijpend waren als die in de zeventiende eeuw, en dat de moderne wetenschap eigenlijk pas toen zijn huidige vorm kreeg. Lees meer…

Delfts kijkertje gedateerd als oudste van Nederland

Bij graafwerkzaamheden op de locatie van een oude Delftse gracht in de nabijheid van het spoor is een oud kijkertje opgedoken dat is gedateerd op de eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarmee is het in één klap de oudst bekende telescoop die in Nederland bewaard is gebleven. Het kijkertje is bestudeerd en gedateerd door Museum Boerhaave, en zal te zien zijn Museum Het Prinsenhof in Delft.

De telescoop is in 1608 uitgevonden in een Middelburgse brillenwerkplaats. Hij bestond uit een buis met twee lenzen en was eenvoudig na te maken. Al in de eerste helft van de zeventiende eeuw circuleerden er in Europe talloze exemplaren, waarvan op dit moment een schamel tiental bewaard is gebleven. De twee oudste kijkers in ons land zouden gebouwd zijn in 1669 en 1683 – de laatste door Christiaan Huygens. Beide zijn te bewonderen in Museum Boerhaave. Die visie moet op de helling. De nu in Delft gevonden telescoop is aanzienlijk ouder, zo blijkt. De oorspronkelijke vinder meende met een kogelhuls van doen te hebben, maar na reiniging herkende de stadsarcheoloog glaasjes aan de uiteinden en schakelde hij Museum Boerhaave in voor nader onderzoek, dat werd uitgevoerd door hoofdrestaurator Paul Steenhorst en conservator Tiemen Cocquyt.

Lees verder op de website van de NOS en die van Museum Boerhaave.

[Verslag] ‘For infinity’ 400 jaar wetenschap in Groningen (Ruben Verwaal)

Door Ruben Verwaal

Dit jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 400 jaar en om dat te vieren heeft het Universiteitsmuseum Groningen de expositie ‘For Infinity’ gemaakt. Toen in 1614 de eerste rector Ubbo Emmius (1547–1625) aantrad, schreef hij zijn visie voor de universiteit op in een ‘Eeuwig Edict’, waarin hij het belang van studie benadrukte, want anders zou men aan onwetendheid ten ondergaan. Emmius hoopte dat de universiteit een succes zou worden met de steun van God: ‘Diens glorie te dienen samen met het algemeen welzijn is wat wij het liefst willen,’ aldus Emmius. Het is daarom passend dat de universiteit haar wetenschappelijke verdiensten van vroeger en nu in een prachtige kerk viert. Lees verder op Historici.nl

[Blog] Purity or performance. Horses, science, and breeding (Bert Theunissen)

By Bert Theunissen

Of all sports horses competing at the most recent Olympic Games, 30 % were Dutch-bred. And of the ten gold medals available, five were awarded to horses from the Netherlands. This is a remarkable achievement, considering that the Dutch do not have a long tradition in horse breeding like the Germans, the English and the French. Especially France and Germany, which had state-sponsored studs for centuries, have long been in the lead in sports such as show jumping and dressage, while England has been famous for its Thoroughbred racing horses since the late eighteenth century.

Lees verder op Shells & Pebbles.