[Column] De Cheshire kat (Frans van Lunteren)

Veel docenten onderschatten de mate van begripsmatige verwarring die zich meester maakt van leerlingen en studenten bij confrontatie met nieuwe theorieën. Vooral in de moderne fysica wemelt het van de abstracte concepten als energie en entropie, velden en ensembles, faseruimten en toestandfuncties. Probeer voor de aardigheid een niet-fysicus op een heldere en beknopte manier uit te leggen wat men in de natuurkunde onder een veld verstaat. Een korte, begrijpelijke en afdoende definitie is vaak niet te geven. Veel begrippen ontlenen hun betekenis vooral aan de manier waarop ze in de praktijk gebruikt worden, en tevens aan hun ontstaansgeschiedenis. Lees meer…