(English) [Online source] Early modern scientific and medical travel

In 1663, Martin Lister left his parents’ house in Burwell, Lincolnshire to study medicine in Montpellier. Whilst in France for the next three years, he kept a journal in an almanac entitled Every Man’s Companion: Or, An useful Pocket-Book (MS Lister 19, Bodleian Library, Oxford). The pocket book demonstrates the intellectual development of a significant seventeenth-century physician and naturalist, and is a vivid, firsthand account of medical education and natural philosophy in the 1660s. It is also a detailed representation of the grand tour of a gentleman. Lees meer…

(English) [Opinion] Dutch movable stations in nature – ‘for a dime on the first row’

By Robert-Jan Wille

Recently, the British Antarctic Survey’s Rothera station has welcomed new guests. A group of Dutch scientists from the universities of Utrecht and Groningen and from the Royal Netherlands Institute for Sea Research arrived this season to do laboratory research, financially supported by the NWO, the Dutch NSF. Neither being able nor willing to construct a research site for themselves on the seventh continent, these Dutch institutions decided to piggyback. Why not stay at the compounds of their North Sea neighbours, located on Adelaide Island?

And it is quite interesting to see the freebies the Dutch got. The British arrange the logistics (from Cambridge) and they have built the mobile docking station that matches with the four Dutch mobile laboratories. Interestingly, these mobile labs are rebuilt… cargo containers. So, this is how Dutch big science rolls!

Read more at Naturalhistories.net

[Column] Eureka! (Frans van Lunteren)

Door Frans van Lunteren

Niets is mooier voor een wetenschapper dan het doen van een ontdekking. Zalig zij die zich mogen verlustigen in de euforie van het eureka-moment. Maar anders dan veelal gedacht zijn een wetenschappelijke ontdekking en een plotseling inzicht twee totaal verschillende zaken. Wetenschappelijke ontdekkingen zijn vrijwel nooit te herleiden tot een bepaald tijdstip. Hoe het wel gaat kunnen we illustreren met een voorbeeld. Lees meer…

[Stemadvies] Arjen Dijkstra in de NWO-Bessensap filmwedstrijd


Omdat bewegend beeld een steeds belangrijkere rol gaat spelen in educatie, informatievoorziening, actualiteit en social media, organiseert NWO dit jaar zijn eerste Bessensap filmwedstrijd. Enkele onderzoekers hebben een goed idee voor een korte verfilming/animatie van een onderzoeksresultaat, een onderzoeksmethode of een onderzoeksapparaat ingezonden. De onlangs gepromoveerde wetenschapshistoricus Arjen Dijkstra heeft een pitch gemaakt om me NWO-geld een documentaire te kunnen maken. In deze documentaire wil hij een blik werpen op de wereld van de universiteit Franeker en daar beoefende wiskunde, waarin René Descartes bij zijn inschrijving aan die instelling in 1629 terecht kwam. Lees meer…