Hardnekkige conflictmythe ontkracht

Door Frans van Lunteren (Foto: Wikipedia)

Weinig thema’s zijn zo beladen met emoties en getekend door hardnekkige mythes als de relatie tussen wetenschap en religie. Daarom eerst maar een paar nuchtere constateringen: de Katholieke Kerk heeft nooit gepleit voor een platte aarde, anatomisch onderzoek aan menselijke kadavers verboden, geprobeerd het getal nul uit te bannen, of mensen op de brandstapel gegooid vanwege hun kosmologische opvattingen.

Lees verder op Geloofenwetenschap.nl

Red Museum Boerhaave!

Aan alle vrienden van de wetenschapsgeschiedenis,

Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet is Museum Boerhaave, ons Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en de Geneeskunde, in zwaar weer beland. Staatssecretaris Zijlstra heeft de spelregels voor eigen inkomsten met terugwerkende kracht verzwaard. Tenzij het museum nog dit jaar €700.000,- (eenmalig) aan extra eigen inkomsten werft, wordt het museum per 2013 tot gesloten voor het publiek . En dat terwijl het museum bruist van de activiteiten en de bezoekersaantallen fors stijgen: dit jaar tot circa 55.000.

Waarom zou u zich het lot van Museum Boerhaave aantrekken? Het zou desastreus zijn als de rijke historie van de natuurwetenschappen en de geneeskunde niet meer toegankelijk is voor het publiek. Lees meer…

Studium Jaargang 4, No. 2 (2011)

Studium Volume 4, No. 2 (2011)

Themanummer over:
FREDERIK KAISER (1808-1872), SCHEPPER VAN DE ‘NIEUWE’ LEIDSE STERREWACHT
Uitgave ter gelegenheid van de restauratie van de in 1860 tot stand gekomen Leidse Sterrewacht

Download het themanummer als PDF-bestand

INHOUD / TABLES DES MATIÈRES
ARTIKELEN / ARTICLES

 • FREDERIK KAISER (1808-1872), EEN GEKWELD MAN MET EEN MISSIE
  Huib Zuidervaart
 • ‘GOD IS GROOT EN WIJ BEGRIJPEN HEM NIET’: KAISERS POPULAIRE STERRENKUNDE EN HET EINDE VAN DE FYSIKO-THEOLOGIE
  Frans van Lunteren
 • EEN PASSIE VOOR PRECISIE. FREDERIK KAISER EN HET INSTRUMENTARIUM VAN DE LEIDSE STERREWACHT
  Hans Hooijmaijers

DE DOOS VAN PANDORA / PANDORA’S BOÎTE
Rubriek gewijd aan archiefvondsten, instrumentbeschrijvingen, e.d. / Rubrique consacrée aux trouvailles d’archives, aux descriptions d’instruments, etc.

 • HET LEIDSE STERREWACHTARCHIEF
  David Baneke
 • ‘EEN DIENBLAD MET BONBONS’. DE RESTAURATIE VAN DE LEIDSE STERREWACHT
  Dirk van Delft