Studium Jaargang 4, No. 1 (2011)

Studium Vol. 4, No. 1 (2011)

WOORD VOORAF / AVANT-PROPOS

ARTIKELEN / ARTICLES

 • Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschaps-geschiedschrijving
  Ed Jonker
 • Wetenschapsgeschiedenis op lange termijn: flexibiliteit en fragiliteit van disciplines
  Daan Wegener
 • ‘Nationale filologieën’ en het historisch onderzoek naar disciplinevorming in de geesteswetenschappen. Een verkenning
  Gert-Jan Johannes

BOEKBESPREKINGEN / COMPTES RENDUS

 • Bruno Boute, Academic Interests and Catholic Confessionalisation. The Louvain Privileges of Nomination of Ecclesiastical Benefices [Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 35] (Leiden and Boston: Brill 2010). Xxvii + 683 pp., ISBN 978-9004-18417-6. € 196,00.
  R. Po-chia Hsia (Pennsylvania State University)
 • Ole Peter Grell, Andrew Cunningham and Jon Arrizabalaga (eds.), Centres of Medical Excellence? Medical Travel and Education in Europe, 1500-1789 (Farnham: Ashgate 2010). Xiii + 335 pp., ISBN 978-0-7546-6699-8. £ 70,00.
  Vincent Van Roy (FWO Vlaanderen en Universiteit Antwerpen)
 • Vlad Alexandrescu et Robert Théis (éds.), Nature et surnaturel. Philosophies de la nature et métaphysique aux XVIe-XVIIIe siècles (Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag 2010). 199 pp., ISBN 978-3-487-14384-2. € 34,80.
  Delphine Bellis (Université d’Utrecht)
 • Siegfried Huigen, Jan L. de Jong and Elmer Kolfin (eds.), The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks [Intersections 14] (Leiden, Boston: Brill 2010). Xxiii + 441 pp., ISBN 978-90-04-18659-0. € 99,00.
  Ernst van den Boogaart
 • Claus Zittel, Theatrum philosophicum. Descartes und die Rolle ästhetischer Formen in der Wissenschaft (Berlin: Akademie Verlag 2009). 431 pp., ISBN 978-3-05-004050-9. € 69,80.
  Willem van Hoorn (The University of Cape Town)
 • Ingrid R. Vermeulen, Picturing Art History. The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century (Amsterdam: Amsterdam University Press 2010). 359 pp., ISBN 978-908964-031-4. € 49,50.
  Annemieke Hoogenboom (Universiteit Utrecht)
 • Joep van Gennip en Marie-Antoinette Th. Willemsen (red.), Het geloof dat inzicht zoekt. Religieuzen en de wetenschap [Metamofosen. Studies in religieuze geschiedenis 9] (Hilversum: Verloren 2010). 228 pp., ISBN 978-90-8704-181-6. € 23,00.
  Nienke Roelants (Universiteit Gent)
 • Jan Egter van Wissekerke, Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874) (Rotterdam: Erasmus Publishing 2010). 400 pp., ISBN 978-90-5235-205-3. € 44,50.
  Bas Steltenpool
 • L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans (red.), Het universitaire bedrijf. Over professionalisering van onderzoek, bestuur en beheer [Universiteit en Samenleving 6] (Hilversum: Verloren 2010). 112 pp., ISBN 978-90-8704-182-3. € 12,00.
  Pieter Dhondt (Universiteit Gent)
 • Timo Bolt, Van zenuwachtig tot hyperactief. Andere kijk op ADHD (Amsterdam: Uitgeverij SWP 2010). 159 pp., ISBN 978-90-8850-111-1. € 19,90.
  Nelleke Bakker (Rijksuniversiteit Groningen)

[Verslag] Huygens-Descarteslezing door Pamela H. Smith (Columbia University)

Op 15 juni 2011 gaf de Amerikaanse historica Pamela H. Smith onder grote belangstelling de vierde Huygens-Descartes lezing. Smith, een autoriteit op het gebied van de vroegmoderne wetenschapsgeschiedenis, is zeer geïnteresseerd in kunst, meer in het bijzonder de kennis van goudsmeden en andere ambachtslieden. In haar lezing, ‘In the Workshop of History’, onderstreepte Smith het belang van ‘skill’ of ‘artisinal knowledge’ voor de Wetenschappelijke Revolutie. Willen wij deze revolutie goed kunnen begrijpen, zo betoogde Smith, dan zullen wij niet alleen naar conceptuele veranderingen moeten kijken, maar ook naar praktische ervaring en niet-verbaal overgebrachte kennis.

Hoe belangrijk en onderschat deze was, is Smith gebleken bij de reconstrueren van de zestiende-eeuwse ‘life- cast’ techniek. Hierbij maakten zilversmeden afgietsels van allerhande naturalia zoals salamanders, kreeften en slangen. Smith’s bron werd gevormd doorbeschrijvingen in een ongepubliceerd Frans manuscript; de praktische hiervan uitvoering nam zij ter hand in samenwerking met Tonny Beentjes (Rijksmuseum Amsterdam).

Museum Boerhaave wordt met sluiting bedreigd.

Museum Boerhaave, ons Rijksmuseum voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde, zet alles op alles om open te blijven voor het publiek. Op 10 juni maakte staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) bekend vanaf 2013 alleen nog die musea te willen subsidiëren, die gemiddeld over 2010 en 2011 hebben voldaan aan de norm eigen inkomsten (17,5 procent van de rijksbijdrage). Wie dat niet haalt, krijgt alleen nog financiering voor het in stand houden en beheren van de collectie. Bijdragen voor de publieksfunctie vallen dan geheel weg. Aldus dreigt Nederlands enige museum met een geneeskundige collectie uit zicht te verdwijnen. Museum Boerhaave zal zich dat niet laten gebeuren.

In 2010 heeft het ministerie het museum laten weten dat het tot en met 2012 de tijd zou hebben om naar de norm ‘eigen inkomsten’ toe te groeien. De staatssecretaris wil deze norm nu met terugwerkende kracht al vanaf 2010 doen gelden. Een dergelijk voornemen is ook formeel juridisch zeer aanvechtbaar – wat Museum Boerhaave dan ook, indien nodig, zal doen.

Museum Boerhaave doet het, naar blijkt uit een zeer recente visitatie, uitstekend. Het succes van Museum Boerhaave spreekt uit de sterk stijgende bezoekersaantallen en eigen inkomsten. Museum Boerhaave is de sterkste groeier onder de rijksmusea. Het museum haalt volgens plan zeker in 2012 de norm ‘eigen inkomsten’ die met het ministerie is afgesproken. Wellicht lukt dit al dit jaar.

Museum Boerhaave rekent op een verstandige en correcte behandeling door de staatssecretaris en de Tweede Kamer, zodat het zich kan blijven ontwikkelen als hét museum voor Nederland kennisland.

Hoe kunt u Museum Boerhaave helpen?

We ontvangen veel support en steun via onze sociale media kanalen en van onze trouwe vriendenvereniging. Om te kunnen blijven bestaan als publiek toegankelijk museum heeft Museum Boerhaave geld nodig. U kunt ons helpen door lid te worden van onze “Vrienden van het Museum” vereniging.

Al vanaf 25 euro per jaar kunt u het museum financieel ondersteunen. U ontvangt het stripboek “Newton in Nederland” als extra waardering. Ook ontvangt u uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen, eventuele publicaties en kunt u het museum gratis bezoeken. U kunt ook “Vriend voor het leven” worden voor 250 euro.

U kunt Vriend worden aan de kassa van het museum of door uw gegevens en het bedrag te mailen naar Francisca Parmentier.

Hartelijk dank voor uw steun!

Third circular and programme for Woudschoten Conference (17-18 June, Woudschoten)

GEWINA and Huygens ING invite you all to take part in the Fourth Woudschoten conference, which is to take place on Friday 17 and Saturday 18 June at Woudschoten.

The third circular and programme are now available. Please note that early (read: less pricey) registration will end on June 10, 2011. If you haven’t registered yet, please use the form at //www.dwc.knaw.nl/woudschoten4.

Lees meer…

Opinie: Wie vormt de brug tussen de KNAW en onze kinderen?

‘Lokale historische vereniging’: klinkt een beetje suf. Maar wie het thema ‘zestiende-eeuwse humanist’ kan koppelen aan ‘wipkip’, ‘Republiek der Letteren’ aan ‘allochtone Hoornaren’ en tieners kan laten knippen en plakken over geneeskunde in de renaissance, die kan een internationaal georiënteerde wetenschapper nog wat uitleggen over valorisatie. Door Dirk van Miert

Lees meer…