Catalogus Professorum Universiteit Utrecht gelanceerd

Op vrijdag 25 maart 2011 – op de dies natalis van de Universiteit Utrecht – is de website Catalogus Professorum gelanceerd. De website bevat biografische en beroepsmatige gegevens over alle ca. 2600 hoogleraren die sinds 1636 aan de Universiteit Utrecht werkzaam zijn geweest.

Van deze hoogleraren is informatie verzameld over hun opleiding, hun promotie en hun aanstelling aan de universiteit. Daarnaast zijn enkele demografische gegevens opgenomen, zoals geboortedatum en sterfdatum. Er is daarbij geput uit het archief van de universiteit, uit personeelsdossiers en uit secundaire literatuur over de universiteit en over de hoogleraren zelf (zie de bronnen voor meer informatie). In de Catalogus zijn zowel gewoon hoogleraren als bijzonder, buitengewoon, gast-, en kerkelijk hoogleraren opgenomen. Informatie over de verschillende functies vindt u onder leerstoelen.

De lijst is nagenoeg compleet, zij het dat hier en daar enkele gegevens ontbreken. Mocht u ontbrekende gegevens bezitten, dan kunt u de (dankbare) samenstellers van de site via een antwoordknop inlichten.

Samen met het Digitaal Album Promotorum (http://dap.library.uu.nl/) en de Bibliografie BiGUU (http://bibe.library.uu.nl/zoek/buu/) is nu een drietal nuttige onderzoeksinstrumenten beschikbaar voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Universiteit Utrecht.

DWC opent online publicatie-archief

Een historicus is de laatste decennia van een speurder meer en meer een informatie-manager geworden, niet in de laatste plaats door de rijke beschikbaarheid van bronnenpublicaties op het internet. Maar naast de gebruikelijke problemen met vindbaarheid en toegankelijkheid zijn de meeste van deze vindplaatsen niet specifiek gericht op ‘ons’ gebied, de geschiedenis van de Nederlandse wetenschapsbeoefening en universitaire instellingen.

Daarom is de DWC-redactie enige tijd geleden begonnen met het samenstellen van een pagina waarop we auteursrechtvrije bronnen en publicaties – die niet elders op het web te verkrijgen zijn – beschikbaar stellen. Hierbij gaat het zowel om monografieëen als om bronnenuitgaven: geschriften van moderne wetenschappers als Lorentz en Van der Waals, maar ook het werk van Isaac Beekman en de correspondentie van Ole Worm hebben een plaats gekregen. We hopen dat deze collectie nuttig zal blijken voor de wetenschapshistoricus. De pagina kunt u vinden op //www.dwc.knaw.nl/toegangen/diverse-online-publicaties/. Lees meer…