Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811 digitaal beschikbaar

De Leidse universiteit was in de vroegmoderne tijd een instelling van internationale betekenis. Door het aanzienlijke aantal buitenlanders dat in Leiden studeerde werden daar heersende denkbeelden en onderwijsmethoden over Europa verspreid. In deze uitgave van zeven delen worden de besluiten gepubliceerd van de belangrijkste bestuursorganen van de universiteit, het college van Curatoren en Burgemeesters en de Senaat (vergadering van professoren). Hiermee beoogde de uitgever P.C. Molhuysen materiaal aan te leveren voor “een groot brok beschavingsgeschiedenis van Europa in de zeventiende en achttiende eeuw”.

Read more…Lees meer…