2. Huygens and mechanics2. Huygens en de mechanica

The term ‘mechanics’ is derived from a Greek word meaning ‘machine’. Mechanics described the forces at work on, and created by, levers, pulleys and other such tools. The scope of the subject developed over time into a science which describes the mathematical aspects of all forces and movement.

In the seventeenth century, mechanics took on a special new meaning thanks to the science of physics. The French philosopher René Descartes proposed that all natural phenomena could be explained by the mechanical action of the minutest material particles. As such, knowledge of the laws of mechanics amounted to knowledge of the laws of nature. This was the reason that Huygens was particularly interested in this field. He became a famous mechanical scientist mainly thanks to the following discoveries:

  • the laws of impact
  • the laws of the pendulum
  • the law of centrifugal force.

De term “mechanica” is afgeleid van een Grieks woord dat werktuig betekent. De mechanica beschreef de krachten die werkten op en door middel van hefbomen, katrollen en soortgelijke werktuigen. In de loop van de tijd werd het bereik uitgebreid. Tegenwoordig is het de wetenschap die een wiskundige behandeling geeft van krachten en bewegingen in het algemeen.

In de zeventiende-eeuwse natuurwetenschap kwam aan de mechanica een bijzondere betekenis toe. De Franse filosoof René Descartes had gesteld dat alle natuurverschijnselen op basis van mechanische werking tussen de kleinste materiedeeltjes verklaard kunnen worden. Kennis van de regels van de mechanica betekende zodoende kennis van de wetten volgens welke de natuur werkt. Vandaar dat ook Huygens zich hier intensief mee heeft beziggehouden. Hij is in het bijzonder door de volgende bijdragen bekend geworden:

  • De botsingsregels
  • De wetten van de slinger
  • De regel voor de centrifugale kracht