Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B.A. von Lindenau (1779 - 1855)


Field(s) of interest: astronomy
Gender: male

1779
21-05-1855

Memberships:
Koninklijk Instituut, eerste klasse
Correspondent, living abroad: 08-04-1809 - 26-10-1851

Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Foreign Member 'Afd. Natuurkunde': 26-10-1851