Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772 - 1811)


Field(s) of interest: astronomy
Gender: male

Born: Groningen, 05-05-1772
Died: Utrecht, 25-03-1811

Memberships:
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Ordinary member 7 May 1798; Corresponding member 30 november 1798: 1798 - 1811

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1799 - 1811

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Consultant: 1802 - 1811

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Member: 17-11-1802 - 1811

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 04-05-1808


View eulogy (PDF format)