Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jan Daniel Huichelbos van Liender (pt.) - 1809)


Field(s) of interest: Commerce⎪technology
Gender: male

Born: Rotterdam, 12-11-1732 (bapt.)
Died: Rotterdam, 12-03-1809

Memberships:
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Consultant: 1775

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Director: 1786 - 1809

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Ordinary member 7 nov 1791; Contributing member 18 nov 1791: 1791 - 1809

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1796

Koninklijk Instituut
Correspondent, living in the Netherlands: 25-03-1808