Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gijsbert Karel van Hogendorp (1762 - 1834)


Field(s) of interest: law
Gender: male

Born: Rotterdam, 27-10-1762
Died: Den Haag, 05-08-1834

Memberships:
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Maecenas: 1788 - 1795

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Director: 09-05-1788 - 1834

Literair Genootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt
Honorary member: 1790 - 1791

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Director: 1805

Koninklijk Instituut, tweede klasse
Member: 09-12-1818

Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen
honorary member: 1825


View eulogy (PDF format)