Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gerardus Heymans (1857 - 1930)


Field(s) of interest: psychology | philosophy
Gender: male

Born: Ferwert, 17-04-1857
Died: Groningen, 18-02-1930

Memberships:
Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres
Member: <1890

Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
Member 'Afd. Letterkunde' / (resigned): 25-04-1900 - 01-11-1919

Pruisische Academie van Wetenschappen
Member

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member