Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Johann Friedrich Hennert (1733 - 1813)


Field(s) of interest: mathematics | philosophy | astronomy
Gender: male

Born: Berlin, 19-10-1733
Died: Utrecht, 27-03-1813

Memberships:
Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen
Corresponding member: ~1786 - >1792

Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Member: 1761 - 1813

Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
Consultant: 1769 - 1813

Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Member: 20-09-1771 - 1813

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Member (Corresponding member 19 June 1776): 9-12-1775 - 1785

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Director: 19-09-1776

Koninklijk Instituut, eerste klasse
Member: 04-05-1808


View eulogy (PDF format)