Select a member:
Select a letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arent van Halmael jr. (1788 - 1850)


Field(s) of interest: literature, poetry, theatre, history
Gender: male

Born: Amsterdam, 17-10-1788
Died: Leeuwarden, 29-09-1850

Memberships:
Maatschappij tot Nut van het Algemeen
Member of Leeuwarden Department

Taal-en Letterkundig Genootschap Constanter
Founder/Member

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
Member: 1828

Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
Member: 1838

Koninklijk Instituut, tweede klasse
Correspondent, living in the Netherlands: 31-10-1839


View eulogy (PDF format)